zpět do kategorie

Mgr. Radek Maník

Kurz vychovatelství

Kurz vychovatelství

Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT, studium k získání pedagogické kvalifikace

Rekvalifikační kurzy

VYCHOVATELSTVÍ - studium k získání pedagogické kvalifikace. Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství [zákon 563 - 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů]. Podmínkou pro přijetí je středoškolské či vysokoškolské vzdělání, které však uchazeči neposkytuje příslušnou kvalifikaci. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro kombinovanou formu studia v rozsahu 276 hodin, z toho 96 hodin přímé výuky. Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce před komisí.

Další produkty této firmy ze stejné sekce

Kurz vychovatelství

Kurz vychovatelství

Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT, studium k získání pedagogické kvalifikace

Další informace