zpět do kategorie

Tříletý učební obor Čalouník

Tříletý učební obor Čalouník

Obor čalouník je tradiční obor, který se zabývá výrobou čalouněného nábytku. Základem oboru je řemeslné zpracování materiálů určených k výrobě nábytku.

Střední odborné školy

Na tyto klasické ruční práce navazují moderní technologické postupy. při .Žáci se naučí provádět výrobu nábytku od jednotlivých kusů až po složitější nábytkové systémy,učí se vyrábět nábytek klasickou i novodobou technologií.Svoje poznatky získané v odborných předmětech uplatňují v praxi.

Další produkty této firmy ze stejné sekce

Tříletý učební obor Čalouník

Tříletý učební obor Čalouník

Obor čalouník je tradiční obor, který se zabývá výrobou čalouněného nábytku. Základem oboru je řemeslné zpracování materiálů určených k výrobě nábytku.

Další informace

Tříletý učební obor Elektrikář - silnoproud

Tříletý učební obor Elektrikář - silnoproud

Tento je urcen pro absolventy oboru instalater. V oboru Elektrikář pro silnoproud se žáci v odborných předmětech seznamují s fyzikálními základy elektrotechniky a elektroniky, učí se je aplikovat v…

Další informace

Tříletý učební obor Truhlář

Tříletý učební obor  Truhlář

Tento obor je tradičně špičkovým oborem na SOŠ. Navazuje na tradiční dovednosti a znalosti, které tvoří základ při řemeslném opracování dřeva.

Další informace

Nástavbové studium Stavební provoz

Nástavbové studium Stavební provoz

Studium spočívá v doplnění všeobecné složky vzdělání (předměty společenskovědní a matematicko-přírodovědné) a prohloubení vzdělání odborného.

Další informace

Tříletý učební obor Podlahář

Tříletý učební obor Podlahář

Tříletý učební obor podlahář je zakončen závěrečnou učňovskou zkouškou a tím vede k získání výučního listu v oboru.

Další informace

Tříletý učební obor Instalatér

Tříletý učební obor Instalatér

Obor instalatér je tradičním a dlouhodobě špičkovým oborem na naší škole. Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do jednotlivých předmětů.

Další informace