zpět do kategorie

VODOSTAVEBNÍ BETON

VODOSTAVEBNÍ BETON

VODOSTAVEBNÍ BETON DLE PN STAPPA 732400-P206. Třída betonu 20 V4, Dmax- 22mm - cena 1935,- Kč, Dmax=16mm - 1960,- Kč. Třída B 25 V 8, Dmax=22mm - 2125,- Kč, Dmax=16mm - 2150,- Kč.

Beton a betonové směsi

Výkonná betonárna STETTER typu V2M s počítačovým řízením osazená míchačkou BHS o objemu 2,25m3 dokáže namíchat až 90m3/h.Pro zimní období je k dispozici prohřívání kameniva teplým vzduchem a přihřívání záměsové vody. Přínosem v oblasti ekologie bylo vybudování recyklačního zařízení firmy STETTER s hodinovou kapacitou 12,5m3 čerstvého betonu z přepravníků betonu či čerpadel betonových směsí. Zařízení spolehlivě roztřídí tento odpad na komponenty, opětovně použitelné k výrobě.

Další produkty této firmy ze stejné sekce

Betonárna BRNO

Betonárna BRNO

Věžová betonárna STETTER V2,25 AM. Řízení : Automatický provoz řízený moderní výpočetní technikou. Kapacita výroby betonu je cca 90 m3 / hod.

Další informace

Výroba samozhutnitelných betonů

Výroba samozhutnitelných betonů

Samozhustitelný beton je konzistence S5, směs tekutá a je čerpatelný. Vyžaduje speciální bednění pro vyšší tlaky a vyšší nároky na kvalitu práce - maximální utěsnění spár v bednění.

Další informace

BETON DLE PN STAPPA 732400-P206

BETON DLE PN STAPPA 732400-P206

V maximální míře lze uspokojit široký okruh zákazníků vysokou variabilitou sortimentu výroby betonu. Cena od 1475,- Kč.

Další informace

VODOSTAVEBNÍ BETON

VODOSTAVEBNÍ BETON

VODOSTAVEBNÍ BETON DLE PN STAPPA 732400-P206. Třída betonu 20 V4, Dmax- 22mm - cena 1935,- Kč, Dmax=16mm - 1960,- Kč. Třída B 25 V 8, Dmax=22mm - 2125,- Kč, Dmax=16mm - 2150,- Kč.

Další informace

CEMENTOVÝ POTĚR

CEMENTOVÝ POTĚR

Vyrábíme CEMENTOVÝ POTĚR SE ZARUČENÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU DLE STO-205/176/2006. Označení CP 200 - Portlandský cement struskový - SPC, Dmax=4mm, V1.

Další informace

MZK-Mechanicky zpevněné kamenivo

MZK-Mechanicky zpevněné kamenivo

Směs pro dopravní komunikace. Dle normy ČSN EN 736126-1. Dodáme širokou škálu směsí rozmanitého použití na různých stavbách charakteru pozemního, dopravního a vodohospodářského stavitelství.

Další informace

SC-Cementová stabilizace

SC-Cementová stabilizace

Směsi pro dopravní komunikace. Dle normy ČSN 732125. V maximální míře lze uspokojit široký okruh zákazníků vysokou variabilitou sortimentu výroby betonu.

Další informace

B3 - Výplňový beton

B3 - Výplňový beton

B3 - Výplňový beton - směs pro dopravní komunikace. Dle normy PN 732400-P206. V maximální míře lze uspokojit široký okruh zákazníků vysokou variabilitou sortimentu výroby betonu.

Další informace

MCB - Mezerovitý beton

MCB - Mezerovitý beton

MCB-Mezerovitý beton - směs pro dopravní komunikace. Dle normy ČSN 732125. V maximální míře lze uspokojit široký okruh zákazníků vysokou variabilitou sortimentu výroby betonu.

Další informace

ZÁMĚSI PRO LEHČENÉ BETONY

ZÁMĚSI PRO LEHČENÉ BETONY

ZÁMĚSI PRO LEHČENÉ BETONY - pro styrenbeton, perlitbeton, liaporbeton. V maximální míře lze uspokojit široký okruh zákazníků vysokou variabilitou sortimentu výroby betonu.

Další informace